OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opět se nám sešla dobrá parta…

Sebeobrana pro seniory je právě ve druhé polovině. Senioři již mají za sebou celou praktickou část, kde se zapotili a dověděli spoustu zajímavých informací, jak bránit sami sebe a jaké pomůcky ke své sebeobraně použít. Nyní je čeká ještě teoretická část na téma Základy bezpečnosti osob a majetku. Více fotografií zde.

spolecna

Ženy dobojovaly!

V úterý 14. 11. 2017 proběhl poslední den kurzu Sebeobrany pro ženy, který byl realizován naší společností ve spolupráci s Como-3 Gym a byl spolufinancován z dotace města Třince. Kurz proběhl ve 14 dnech, kdy se ženy učily poskytovat první pomoc, naučily se, kde vyhledat užitečné informace, byly probrány situace, kdy může i oběť být nakonec označena jako pachatel a hlavní části byl praktický nácvik, kde se nacvičovaly různé chvaty, způsoby obrany vestoje i vleže, jak se útočníkovi vysmeknout i kde jsou nejcitlivější místa. Tímto bychom chtěli poděkovat všem odvážným účastnicím, skvělému lektorskému týmu a městu Třinec za jeho finanční podporu.

Název

Sebeobrana pro seniory 3

V letošním roce jsme opět díky dotacím města Třinec realizovali oblíbený kurz Sebeobrana pro seniory. Kurz se skládal z praktické a teoretické části a výuka probíhala 1 až 2x týdně v dopoledních hodinách v prostorách společnosti EDLiT s.r.o. a tělocvičny COMO-3 gym v Třinci. Kurz byl pro všechny seniory, kteří bydlí na území města Třince ZDARMA. Podrobný harmonogram kurzu Datum Čas Téma Lektor Místo konání 13.11. 10:00 - 12:00 Zdravověda Mgr. Koppová EDLiT Human 15. 11. 10:00 - 12:00 Praktický nácvik Vaňka Martin STaRS Třince 22.11. 10:00 - 12:00 Praktický nácvik Vaňka Martin STaRS Třinec 24. 11. 10:00 - 12:00…

logo web

Začni pečovat

Začni pečovat Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007032 Termín realizace projektu: 1. 11. 2017 – 30. 9. 2019 Obecným cílem projektu je motivovat, aktivizovat, vzdělávat a vrátit na trh práce, a tím i do společnosti, cílovou skupinu – osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, z okresu Karviná. Cílové skupiny projektu:  >  fyzické osoby vedené na ÚP déle než 1 rok  >  fyzické osoby, jejichž doba evidence na ÚP dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců Stručný obsah a cíle projektu: Do projektu bude zařazeno celkem 30 osob z okresu Karviná (2 běhy á 15 osob).…

© 2019 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ