logo 2

Pro lepší budoucnost II.

Projekt je určen všem ženám nad 18 let, které se ocitly v těžké životní situaci (využívají služeb azylových domů, domů na půli cesty, sociální asistence, jsou matky samoživitelky, nezaměstnané ženy) a chtějí se vzdělávat a pomoci s hledáním práce. V rámci projektu nabízíme vzdělávání skupince 10 žen, které bude rozděleno do následujících částí: motivační program (zvýšení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností - 12 hodin), počítačový kurz (word, excel - 20 hodin), semináře finanční gramotnosti (výhody a nevýhody různých bankovních produktů, prevence nebo pomoc v dluhové pasti (12 hodin)), kariérové poradenství (posilnění silných stránek, příprava a nácvik pracovního pohovoru - 16 hodin).…

IMG_20180611_084059

Pečující osoby se vzdělávají!

11. 7. 2018 - Pečující osoby již za sebou mají individuální poradenství, vzdělávací programy Úvod do prevence syndromu vyhoření a Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách a také svépomocnou skupinu na téma Finanční poradenství. V létě jsme jim dopřáli trochu odpočinku a tak až ke konci srpna se zase setkají všechny dohromady na semináři Paliativní péče. V červenci mají možnost čerpat dle jejich zájmu hodiny mentoringu v domácnosti.

© 2018 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ