20181003_114648

Neformální pečovatelé – vzdělávání v říjnu

V říjnu neformální pečovatelé dokončili 4 denní akreditovaný kurz Psychiatrické minima, absolvovali další hodinu individuálních konzultací s naší psycholožkou a  svépomocnou skupinu, tentokrát na téma Podpora psychohygieny. Další vzdělávání bude následovat v listopadu.

logo

Zahájili jsme další nový projekt –…

Dne 1. 10. 2018 jsme zahájili nový projekt Příležitost pro Vás, který je věnován osobám se zdravotním postižením. Zapojit se mohou jak osoby zdravotně postižené, tak osoby znevýhodněné (evidované na Úřadě práce jako UoZ). Cílem projektu je podpořit zaměstnávání a uplatnitelnost výše uvedených osob  především mimo chráněný trh práce.  Více se o projektu dozvíte zde. V případě zájmu o účast v projektu nás neváhejte kontaktovat.

logo

Příležitost pro Vás

Příležitost pro Vás Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009222 Termín realizace projektu: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020. Obecným cílem projektu je poskytnout pomoc osobám se zdravotním postižením na Třinecku s uplatněním na trhu práce. Cílové skupiny projektu:  >  osoby se zdravotním postižením  >  osoby zdravotně znevýhodněné Stručný obsah a cíle projektu: Do projektu bude zařazeno celkem 24 osob (2 běhy á 12 osob). Cílem je, aby min. 18 osob získalo více než bagatelní podporu (více než 40 hodin) a 15 osob získá novou kvalifikaci. Až 12 osob můžeme umístit na vhodná se mzdovými příspěvky zaměstnavatelům, až…

© 2018 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ