BEZ OBAV společně – 2. běh

 Počátkem října 2020 zahájila 1. skupina 2. běhu projektu své aktivity v Třinci. Bohužel od 14. 10. 2020 byly veškeré vzdělávací aktivity ve skupinách pozastaveny. Od prosince 2020 probíhají individuální konzultace zaměřené na  kariérové, psychologické nebo dluhové poradenství.  2. skupina 2. běhu projektu se postupně naplňuje.  Neustále nabíráme nové klienty, kteří po vstupu do projektu absolvují individuální konzultace. Jakmile to situace povolí, nastoupí daní klienti do rekvalifikačních kurzů.  

Není čas ztrácet čas

Pro koho je projekt určen:  Jste nezaměstnaní ve věku 18 - 30 let? Máte základní vzdělání nebo střední vzdělání a jste 1 rok bez práce? Právě vám je projekt určen. Nábor pro zahraniční stáž v Polsku začíná v lednu 2022. Co vše v projektu zažijete? motivační programy, dluhové a pracovně-právní poradenství individuální psychologické a kariérové poradenství multikulturní seminář, jazykový kurz (polština)  pracovní stáž v Polsku - 8 týdnů  možnost rekvalifikace po návratu z Polska   Účast v projektu je ZDARMA!  >  v rámci stáže zdarma: ubytování, doprava, sportovní a kulturní aktivity >  stravné a kapesné ve výši max. 2 744 eur…

© 2021 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ