Mobilita_A41024_1

Neztrácej čas a přihlas se!

Jste nezaměstnaní ve věku 18 - 30 let? Máte základní vzdělání? Nebo střední vzdělání a jste 1 rok bez práce? Pak právě pro Vás je určena PRACOVNÍ STÁŽ V ZAHRANIČÍ Více informací zde nebo na tel. číslo737 436 820.  

BEZ OBAV společně – 2. běh

 Počátkem října 2020 zahájila 1. skupina 2. běhu projektu své aktivity v Třinci. Bohužel od 14. 10. 2020 byly veškeré vzdělávací aktivity ve skupinách pozastaveny. Během prosince 2020  a ledna 2021 probíhaly individuální konzultace zaměřené na  kariérové, psychologické nebo dluhové poradenství.  2. skupina 2. běhu projektu se postupně naplňuje.  S některými klienty proběhly již v prosinci 2020 vstupní pohovory a individuální konzultace. S ostatními zájemci jsou naplánovány pohovory na konce ledna 2021, pokud to daná situace povolí.

IMG-20200722-WA0001

Není čas ztrácet čas

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011113 Termín realizace projektu: 1. 4. 2020 – z důvodu koronavirové epidemie bylo zahájení projektu posunuto na říjen 2020 - 30. 6. 2022 Obecným cílem projektu je začlenit znevýhodněné mladé lidi ve věku 18-30 let do společnosti  a na trh práce. Pro koho je projektu určen: jste nezaměstnaní ve věku 18 - 30 let? máte základní vzdělání nebo střední vzdělání a jste 1 ro bez práce? Právě vám je projekt určen. Co vše v projektu zažijete? motivační programy individuálním psychologické a kariérové poradenství multikulturní seminář, jazykový kurz (slovenština)  pracovní stáž na Slovensku - 8 týdnů  možnost rekvalifikace po návratu ze Slovenska…

© 2021 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ