BEZ OBAV společně – 2. běh

 Počátkem října 2020 zahájila 1. skupina 2. běhu projektu své aktivity v Třinci. Bohužel od 14. 10. 2020 byly veškeré vzdělávací aktivity ve skupinách pozastaveny. Od prosince 2020 probíhají individuální konzultace zaměřené na  kariérové, psychologické nebo dluhové poradenství.  2. skupina 2. běhu projektu se postupně naplňuje.  Neustále nabíráme nové klienty, kteří po vstupu do projektu absolvují individuální konzultace. Jakmile to situace povolí, nastoupí daní klienti do rekvalifikačních kurzů.  

IMG-20200722-WA0001

Není čas ztrácet čas

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011113 Termín realizace projektu: 1. 4. 2020 – z důvodu koronavirové epidemie bylo zahájení projektu posunuto o rok.  V současné době nabíráme zájemce do projektu. Od května 2021 do července 2021 budou probíhat přípravné vzdělávací a motivační aktivity a od srpna 2021 je plánována pracovní stáž v Košicích. Obecným cílem projektu je začlenit znevýhodněné mladé lidi ve věku 18-30 let do společnosti  a na trh práce. Pro koho je projektu určen: jste nezaměstnaní ve věku 18 - 30 let? máte základní vzdělání nebo střední vzdělání a jste 1 ro bez práce? Právě vám je projekt určen. Co vše v projektu zažijete?…

© 2021 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ