logo-web

Nový start

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001486 Doba realizace: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2017 Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. ÚČAST V PROJEKTU BYLA ZDARMA! Cílem projektu bylo motivovat, aktivizovat a vzdělávat osoby pečující o děti do 15 let věku ke změně své tíživé životní situace, k obnově pracovních návyků a k přípravě na návrat do pracovního procesu a do společnosti. Cílem bylo zapojení 16 osob z této cílové skupiny, které absolvovaly vzdělávací a motivační aktivity, např. individuální poradenství s psychologem, motivační program, pracovně - právní seminář, PC dovednosti pro praxi a další. Konečným výstupem projektu…

ženy1

Sebeobrana pro ženy – 2. série

Kurz Sebeobrany pro ženy byl určen všem ženám starším 18ti let. Byl financován z dotace města Třince a ženy se jej mohly účastnit ZDARMA. Skládal se ze dvou částí - teoretické a praktické. Ve 12 hodinách teoretické části se účastnice dozvěděly, co je to krajní nouze a nutná sebeobrana, druhy, formy a příznaky domácího násilí a naučily se poskytovat první pomoc. Praktická část v rozsahu 15 hodin probíhala ve spolupráci s Como-3 Gym a ženy si vyzkoušely, jak se mohou nejlépe ubránit při napadení. Kurzu se zúčastnilo 18 žen.    

obrázek

Projekt STO&P

V září byl Dobročinným fondem Třineckých železáren podpořen projekt STO&P - Semináře trestní odpovědnosti a prevence. Projekt byl určen žákům 6.- 9. ročníků základních škol na Třinecku a byl realizován v měsících listopad 2015 - květen 2016.  Žáci se dozvěděli o vybraných trestných činech, jako je krádež, loupež, ublížení na zdraví, drogové delikty, vandalismus a sprejerství, které lektor představil na konkrétních příkladech. Žáci vyšších ročníků byli také seznámeni s prací zaměstnanců obvodní a sociální péče o dítě, co je středisko výchovné péče, diagnostický ústav, vazba atd. Výuka probíhala formou interaktivních přednášek s cílem zapojit žáky do diskuse formou různých otázek a praktických…

logo 2

Pro lepší budoucnost

Projekt je určen všem ženám nad 18 let, které se ocitly v těžké životní situaci (využívají služeb azylových domů, domů na půli cesty, sociální asistence, jsou matky samoživitelky, nezaměstnané ženy) a chtějí se vzdělávat a pomoci s hledáním práce. V rámci projektu nabízíme vzdělávání skupince 10 žen, které bude rozděleno do následujících částí: motivační program (zvýšení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností - 12 hodin), počítačový kurz (word, excel - 20 hodin), semináře finanční gramotnosti (výhody a nevýhody různých bankovních produktů, prevence nebo pomoc v dluhové pasti (12 hodin)), kariérové poradenství (posilnění silných stránek, příprava a nácvik pracovního pohovoru - 16 hodin).…

© 2019 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ