OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sebeobrana pro seniory

Projekt Sebeobrana pro seniory se uskutečnil během listopadu 2015.  Do kurzu se přihlásilo 11 zájemců, kteří úspěšně absolvovali celý kurz. Projekt byl financován pomocí grantu města Třince a vzdělávací společnosti EDLiT, proto byla účast v projektu ZDARMA.  V rámci kurz účastníci absolvovali 12 hodin výuky zaměřené na: právní téma týkající se bezpečnosti osob a ochrany majetku,  práva pacientů zdravotnických a sociálních zařízení , první pomoc a zdravovědu  a praktický nácvik v tělocvičně i v pronajatém bytě. Chtěli bychom poděkovat za vynikající spolupráci lektorům, organizaci Como3-gym za realizace praktické části a společnosti CPI Byty za pronájem bytu na poslední den praktického nácviku.  …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sebeobrana pro ženy

Úspěšně jsme ukončili první kurz Sebeobrana pro ženy, který absolvovalo 14 žen z Třinecka. V rámci projektu se dotkli tématu krajní nouze a nutné sebeobrany, domácího násilí a komunikace s agresivním jedincem a první pomoci. Praktický nácvik byl rozdělen do 4 dnů, kde se účastnice seznámili se základními technikami, postoji a jednáním v případě sebeobrany.  

© 2019 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ