Příležitost pro Vás – závěr

logo

Vše dobré jednou končí…. To platí také pro náš projekt Příležitost pro Vás, který byl ukončen k poslednímu lednu 2021.

Projekt splnil stanovené cíle a naše očekávání i přesto, že během realizace projektu začala coronavirová pandemie, která způsobila na několik měsíců utlumení projektových aktivit. Přesto se nám podařilo úspěšně překročit oba sledované monitorovací indikátory a splnit cíle projektu.

Vybraným účastníkům byla v rámci projektu poskytnuta příležitost k rozvoji sebedůvěry, sebevědomí, cílevědomosti a k ujasnění jejich osobních cílů a ambicí. Absolventi získali nové dovednosti, vědomosti a pracovní zkušenosti – to vše bylo doplněno potřebnou přímou podporou.

Komplexní soubor úzce provázaných aktivit směřoval ke zvýšení uplatnění na trhu práce našich klientů a potažmo také i ve společnosti. Účastníkům byly doplněny neaktuální vědomosti a dovednosti, většina získala novou kvalifikaci, bylo posíleno jejich sebevědomí pro návrat do zaměstnání a řada z nich byla zapojena znovu do pracovního procesu – ať již s dotovaným mzdovým příspěvkem či bez něj.

Máme velkou radost z toho, že se nám podařilo pomoci skupině osob se zdravotním postižením či omezením, evidovaným na ÚP v Třinci, ujasnit si svou další kariérní cestu, vrátit se na trh práce a zahájit nový start ve svém životě.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ