Neformální pečovatelé – 3. běh

3. běh projektu byl zahájen 2. a 3. 9. 2019 podpisem dohod a dalších potřebných dokumentů a formulářů. První vzdělávací aktivity začaly akreditovaným kurzem Psychiatrické minimum, který se konal ve dnech 10. a 11. 9. 2019, v těchto dnech probíhalo také  individuální psychologické poradenství, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách v prostorách naší organizace. Následovaly další aktivity projektu – svépomocná skupina na téma Finanční poradenství s Mgr. Valáškovou, Informace o možnostech péče se zkušenou odbornicí na toto téma Mgr. Koppovou. Dne 14. 10. 2019 se uskutečnil další akreditovaný kurz, konkrétně Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby pod vedení Mgr. any Lacmanové, následovaný akreditovaným kurzem Úvod do prevence syndromu vyhoření, pod vedením Bc. Matuly. Mezi další svépomocnou skupinou patřila Krizová intervence pod vedením lektorky Mgr. Koppové nebo Pracovně-právní tématika (Mgr. Valášková). V průběhu ledna a února 2020 proběhly další individuální pohovory a konzultace s účastníky pod vedením Bc. Mihulové, stejně jako SS na téma Podpora psychohygieny, rovněž pod vedením Bc. Mihulové. Účastníci absolvovali také kurz Paliativní a hospicová péče, který proběhl ve dnech 20. a 21. 1. 2020. Poslední absolvovanou aktivitou byla svépomocná skupina na téma Terapeutická podpora (Bc. Matula). Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR jsme byli nuceni poslední aktivitu, 2. část akreditovaného kurzu Psychiatrické minimum zrušit. Účastníci projektu se sešli na závěrečném setkání, které proběhlo v květnu 2020 a spolu s lektory a realizačním týmem tak mohli zhodnotit celý projekt, jeho přínosy a případné nedostatky.

 

© 2023 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ