O nás

slide1

Společnost EDLiT Human o. p. s. byla založena v roce 2014 vzdělávací společností EDLiT s.r.o. a jejím posláním je obecně prospěšná činnost zaměřená na:

 • růst vzdělanosti občanů
 • řešení problematiky zaměstnanosti, včetně poskytování pomoci sociálně vyloučeným skupinám na trh práce, osobám ohroženým ztrátou zaměstnání, ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím se na změnu zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti (ženy po rodičovské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, osoby nad 50 let věku, osoby s nízkou kvalifikací, osoby pečující o závislého člena rodiny..)
 • programy celoživotního vzdělávání a uskutečňování vzdělávacích aktivit a sociálních programů v celé šíři potřebnosti, v širokém spektru vědních oborů i zájmových oblastí, včetně digitální a finanční gramotnosti
 • přípravu a organizaci kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů
 • vyvíjení poradenské činnosti v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, kariérové a psychologické poradenství
 • přípravu a realizaci projektů z fondů Evropské unie

 

Mezinárodní projekty:

V současné době jsme zrealizovali již 5  výjezdů mladých nezaměstnaných lidí ve věku 18-30 let na  dvouměsíční zahraniční pracovní stáž. Naši mladí klienti získávali pracovní zkušenosti ve Varšavě, Štětíně, Palermu, Košicích a Gdaňsku. 

V roce 2022 jsme zahájili mobility našeho realizačního týmu do zahraničí, s cílem získat nové zkušenosti, metody práce s různými cílovými skupinami a především navázat spolupráci v oblasti zahraničních mobilit v oblasti vzdělávání dospělých. Byly realizovány 2 mobility: Polsko – Gdaňsk a Španělsko – Barcelona. Návštěvou těchto zahraničních vzdělávacích společností jsme získali mnoho nových zkušeností a podnětů pro naši další práci.

Zároveň jsme otevřeni mezinárodní spolupráci s organizacemi, které se zabývají podobnými aktivitami, jako naše společnost.

Další činnosti:

 • poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • prevence patologických jevů
 • podpora genderové politiky
 • řešení problematiky domácího násilí a násilí založeného na pohlaví
 • osvětová a vzdělávací činnost v základních normách zdravotnických znalostí
 • provozování dětských skupin

 

 

 

 

© 2023 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ