20190911_105624

Projekt pro zdravotně znevýhodněné – vybíráme…

Začátkem září jsme zahájili výběr účastníků do 2. skupiny projektu Příležitost pro Vás, který je určen pro osoby se zdravotním postižením. Máme za sebou 2 prezentace na Úřadě práce v Třinci a také individuální pohovory se zájemci. Samotné vzdělávací aktivity začnou v říjnu. Místa se pomalu plní, ale pokud byste měli zájem, neváhejte nás kontaktovat. Více informací o projektu a přihlášku naleznete zde. 

20190910_084149

Zahájili jsme 3. běh projektu PODPORA…

10. září jsme zahájili poslední běh projektu, který je určen pro neformální pečovatelé, tzn. osoby, které v domácím prostředí pečují o své blížké. Projekt je realizován v Třinci a účastnice zatím absolvovaly první částí akreditovaného vzdělávacího programu Psychiatrické minimum pod vedením lektorky PhDr. Skřičkové.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ