Dětská skupina

Dětské skupiny Mateří Doušky

logo Mateří Doušky

Dětská skupina v Třinci                                                                                              Mateří Doušky v Třinci

reg. č. projektu:   CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002121                                                 reg. č. projektu:    CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006854

místo realizace:   Kaštanová 412, 739 61 Třinec – Sosna                                            místo realizace:    Nad úvozem 195, 739 61 Třinec – Kanada

doba realizace:     1. 6. 2016 – 30. 9. 2018                                                                     doba realizace:    1. 6. 2017 – 30. 9. 2019

Obě dětské skupiny vznikly díky finanční dotace z Operačního programu Zaměstnanost.

První skupinka na Kaštanové ulici zahájila provoz již 3. 10. 2016, druhá pak na Kanadě o rok později, dne 2. 10. 2017.

V péči o děti předškolního věku klademe důraz zejména na individuální a respektující přístup k dětem.

Při práci využíváme prvky Montessori pedagogiky, Lesní školky a další metody podporující přirozený vývoj a učení dítěte.

Zároveň podporujeme pohyb dětí, a to nejen každodenním pobytem venku, ale i pravidelnou návštěvou gymnastické haly.

Program rovněž obohacujeme o návštěvy divadla, muzeí, specializovaných pracovišť i nejrůznější akcí na konkrétní téma.

Každá dětská skupina má kapacitu 8 míst na dvě pečující osoby a je otevřena 5 dní v týdnu na minimálně 6 hodin denně, dle potřeb a požadavků rodičů. 

Kontakt:

Ing. Magdaléna Vrátná – 605 111 855

Mgr. Dagmar Misiarzová – 777 741 170

© 2020 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ