Příležitost pro Vás

logo

Příležitost pro Vás

Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009222

Termín realizace projektu: 1. 10. 2018 – z důvodu koronavirové epidemie byl projekt prodloužen do 31. 1. 2021
Obecným cílem projektu je poskytnout pomoc osobám se zdravotním postižením na Třinecku s uplatněním na trhu práce.

Cílové skupiny projektu:
 >  osoby se zdravotním postižením
 >  osoby zdravotně znevýhodněné

Aktivity projektu:

 1. motivační programy
 2. individuálním psychologické a kariérové poradenství
 3. dluhový a pracovněprávní poradenství
 4. PC kurzy
 5. re/kvalifikačních kurzy:
  Kvalifikační kurz Asistent pedagoga
  Profesní kvalifikace Asistent/ka sekretář/ka
  Profesní kvalifikací Strážný
  Zvolená rekvalifikace (individuální, v oblasti služeb)
 6. vyhledávání vhodných či volných pracovních míst v regionu a umístěním části úspěšných absolventů na trh práce

Účastníci projektu budou mít v rámci přímé podpory tyto výhody:
 >  mzdové příspěvky zaměstnavatelům po dobu až 6 měsíců
>  proplácení jízdného na vzdělávací a poradenské aktivity + 1. měsíc případného dojíždění do zaměstnání (autobus, vlak)
>  proplácení jiných nezbytných nákladů (lékařská potvrzení o zdravotní způsobilosti, pracovní obuv a oděv pro účastníky (v rámci praxe), výpis z RT

Místa konání  Třinec (při zvolené rekvalifikace je možná realizace mimo Třinec)

ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA!

Bližší informace:
PhDr. Jarmila Vrátná – odborný garant projektu                                                                       Bc. Martina Sikorová – pracovní expert CS
vratna@edlit-human.cz, 558 339 016, 604 147 175                                                                     Sikorova@edlit-human.cz, 558 339 016, 734 582 235

 


 

1. běh projektu podrobnější informace a fotky si můžete prohlédnout zde.

 


 

2. běh projektu – podrobnější informace a fotky si můžete prohlédnout zde.

 


 

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ