Příležitost pro Vás

logo

Příležitost pro Vás

Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009222

Termín realizace projektu: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020.
Obecným cílem projektu je poskytnout pomoc osobám se zdravotním postižením na Třinecku s uplatněním na trhu práce.

Cílové skupiny projektu:
 >  osoby se zdravotním postižením
 >  osoby zdravotně znevýhodněné

Stručný obsah a cíle projektu:
Do projektu bude zařazeno celkem 24 osob (2 běhy á 12 osob). Cílem je, aby min. 18 osob získalo více než bagatelní podporu (více než 40 hodin) a 15 osob získá novou kvalifikaci. Až 12 osob můžeme umístit na vhodná se mzdovými příspěvky zaměstnavatelům, až na 6 měsíců.

Těchto cílů dosáhneme:

 1. motivačními programy
 2. individuálním psychologickým a kariérovým poradenstvím
 3. dluhovým a pracovněprávním poradenstvím
 4. PC kurzy
 5. nabídkou re/kvalifikačních kurzů:
  Kvalifikační kurz Asistent pedagoga
  Profesní kvalifikace Asistent/ka sekretář/ka
  Profesní kvalifikací Strážný
  Zvolená rekvalifikace (individuální, v oblasti služeb)
 6. aktivitami spojenými s vyhledáním vhodných či volných pracovních míst v regionu a umístěním části úspěšných absolventů na trh práce

Účastníci projektu budou mít v rámci přímé podpory tyto výhody:
 >  mzdové příspěvky zaměstnavatelům po dobu až 6 měsíců
>  proplácení jízdného na vzdělávací a poradenské aktivity + 1. měsíc případného dojíždění do zaměstnání (autobus, vlak)
>  proplácení jiných nezbytných nákladů (lékařská potvrzení o zdravotní způsobilosti, pracovní obuv a oděv pro účastníky (v rámci praxe), výpis z RT

ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA!

Výběr klientů: srpen, září 2019 – 2. běh
Místa konánírealizace projektu bude probíhat v Třinci (při zvolené rekvalifikace je možná realizace mimo Třinec)

Bližší informace: EDLiT Human o. p. s., Frýdecká 410, Staré Město, 739 61 Třinec
PhDr. Jarmila Vrátná – odborný garant projektu
vratna@edlit-human.cz, 558 339 016, 604 147 175

Mgr. Nina Chwastková – pracovní expert CS
chwastkova@edlit-human.cz, 558 339 016, 737 436 820

1. BĚH PROJEKTU ZAHÁJEN  PODPISEM DOHOD 6. 12. 2018.

FOTOGRAFIE 1. BĚHU PROJEKTU NALEZNETE NÍŽE:

20181206_10025320181206_10031220181219_11564520181219_11570120181219_11575220181219_11582020190104_09205020190104_09204520190104_092145

© 2019 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ