O nás

DSC_6130_upr

Naše nezisková organizace vznikla v roce 2014 v Třinci. Věříme, že vzděláváním a poradenstvím můžeme pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Chceme pracovat především s lidmi bez práce, seniory, obětmi domácího násilí a finančních nástrah. V dnešní rychle se rozvíjející společnosti je celoživotní vzdělávání důležité a my víme, že kvalitní semináře a kurzy Vám dají nejen nové vědomosti, ale také přátelé a motivaci a chuť posunout se v životě dál.

Rádi bychom pomohli formou motivačních programů, rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů a kariérového poradenství pro lidi bez práce, PC akademii, kurzy sebeobrany, asertivity, psychologicko-právním poradenství a kurzy finanční gramotnosti jako prevence proti zadlužení nebo jako pomoc lidem v dluhové pasti.

Během prvního roku jsme se převážně seznamovali s fungováním neziskové organizace, jezdili na různé semináře a rozkoukávali se v možnostech čerpání různých finančních grantů. Zároveň jsme zakreditovali 2 rekvalifikační kurzy a 2 vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb. Podrobnější informace naleznete na stránce Vzdělávání.

V roce 2015 jsme podali několik žádostí o finanční příspěvek a byli jsme úspěšní přes grant města Třince, kde již probíhají kurzy sebeobrany pro ženy a seniory. Pomoci finančního příspěvku nadace CitiFoundation pomáháme ženám bez práce zvýšit jejich počítačové dovednosti, radit v oblasti finanční problematiky a připravovat je na pracovní pohovory s cílem získat co nejrychleji práci. Zároveň jsme organizovali v rámci projektu Třinec – preventivní víkendové pobyty pro 6 rodin, jejichž děti jsou v evidenci kurátorů pro děti a mládež odboru sociálních věcí MěÚ Třinec. Nyní jsme získali příspěvek z Dobročinného fondu Třineckých železáren na projekt STO&P – Semináře trestní odpovědnosti a prevence, který je určen 6. – 9. ročníkům základních škol. Aktuální informace o jednotlivých projektech naleznete na straně Projekty.

Zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností naleznete zde.

 

 

 

© 2019 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ