O nás

slide1

Naše nezisková organizace funguje  již 5 let.

A co děláme? Pracujeme především s lidmi bez práce, se seniory, s obětmi domácího násilí a finančních nástrah. V dnešní rychle se rozvíjející společnosti je celoživotní vzdělávání důležité a my víme, že kvalitní semináře a kurzy Vám dají nejen nové vědomosti, ale také přátelé a motivaci a chuť posunout se v životě dál. Věříme, že vzděláváním a poradenstvím můžeme pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Proto realizujeme různé vzdělávací akce:

 

Zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností naleznete zde.

 

 

 

© 2020 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ