Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a Jablunkovsku

Logo web

Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a Jablunkovsku

Prioritní osa OPZ: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007710

Termín realizace projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Cílem projektu je prostřednictvím individuální podpory, psychologického poradenství a vhodně zvolených akreditovaných vzdělávacích kurzů získání nových potřebných dovedností a vědomostí v péči o opečovávanou osobu a nových poznatků zaměřených na osobnostní rozvoj pečovatelů, dále osvětlení otázek z oblasti finančního a právního poradenství a možnosti sdílení svých problémů s osobami, které řeší obdobné situace, v rámci svépomocných skupin.

Cílová skupina projektu:
 >  neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

Aktivity projektu:

 1. individuální psychologické poradenství
 2. svépomocné skupiny na témata:
  Podpora psychohygieny
  Krizová intervence
  Terapeutická podpora
  Informace o možnostech péče
  Finanční oblast
  Právo
 3. akreditované vzdělávacími programy:
  Psychiatrické minimum
  Úvod do prevence syndromu vyhoření
  Využití kompenzačních pomůcek v praxi
  Přímá péče o seniory
  Základní kurz první pomoci
  Paliativní péče

Účastníci projektu budou mít v rámci přímé podpory tyto výhody:
> proplácení jízdného veřejnou dopravou (autobus, vlak) na všechny aktivity projektu
>  příspěvek na péči o osobu závislou po dobu účasti na aktivitách projektu (kromě mentoringu v domácím prostředí) – příspěvek bude vyplácen od 2. stupně závislosti ve výši 80,- Kč/hodina

ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA!

Průběh projektu: 

Projekt byl zahájen v dubnu 2018, kdy jsme začali realizovat nábor účastníků. První skupinka účastnic byla vybrána v květnu, kdy se prvního běhu zúčastnilo 12 účastnic. Převážná většina pečovala o své děti se ZP. Tyto účastnice absolvovaly v průběhu půl roku svépomocné skupiny na téma právního, finančního poradenství, informace o možnostech péče, podpora psychohygieny, terapeutické podpory i krizové intervence, zároveň také akreditované vzdělávací programy na téma Psychiatrické minimum, Úvod do prevence syndromu vyhoření, Manipulace s imobilním klientem, Základní kurz první pomoci a Paliativní péče.  Z 12 žen jedna ukončila účast předčasně z důvodu nástupu do zaměstnání a tedy většího časového vytížení. V únoru 2019 byla vytvořena druhá skupina zájemců, kdy se seminářů i vzdělávacích programů účastnilo 7 osob. Tyto osoby také převážně pečovaly o své děti v domácnosti a tak kurz na téma Přímá péče o seniory nebyl ani jednou realizován, jelikož toto téma nebylo aktuální. Na podzim 2019 byl uskutečněn poslední nábor do projektu a nyní jsou realizovány poslední semináře pro skupinu 7 osob. Projekt bude již pomalu u konce, před námi je již jen druhá část kurzu Psychiatrického minima pro třetí skupinu a závěrečné setkání projektu, kdy se potkají všichni účastníci projektu i s lektory a realizačním týmem.

Bližší informace:

Bc. Martina Sikorová – odborný garant projektu                                                                      Ing. Jana Mrózková – odborný koordinátor
sikorova@edlit-human.cz, 558 339 016, 734 582 235                                                            mrozkova@edlit-human.cz, 558 339 016


1. běh projektu byl realizován v Třinci a ukončen  v lednu 2019 – průběh a fotky  si můžete prohlídnout zde.

2. běh projektu právě probíhá v Třinci – pro více informací a fotky klikněte zde.

3. běh projektu bude probíhat v Třinci – pro více informací a fotky klikněte zde.


 

 

 

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ