Není čas ztrácet čas

Pro koho je projekt určen: 

Jste nezaměstnaní ve věku 18 – 30 let? Máte základní vzdělání nebo střední vzdělání a jste 1 rok bez práce?

Právě vám je projekt určen. Nábor pro zahraniční stáž v Polsku začíná v lednu 2022.

Co vše v projektu zažijete?

  1. motivační programy, dluhové a pracovně-právní poradenství
  2. individuální psychologické a kariérové poradenství
  3. multikulturní seminář, jazykový kurz (polština)
  4.  pracovní stáž v Polsku – 8 týdnů
  5.  možnost rekvalifikace po návratu z Polska

 

Účast v projektu je ZDARMA!

 >  v rámci stáže zdarma: ubytování, doprava, sportovní a kulturní aktivity
>  stravné a kapesné ve výši max. 2 744 eur

Místa konání: Třinec/Polsko (místo bude upřesněno)

Projekt je financován z prostředků ESF a OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011113 

 

1. běh projektu zahájen v květnu 2021

Harmonogram: Červen/červenec 2021 –  proběhly přípravné vzdělávací a motivační aktivity, dne 31. 7. 2021 odjeli účastníci do Košic, kde od začátku srpna nastoupili na jednotlivé pracovní stáže. Zahraničnímu partnerovi se podařilo zajistit tato pracovní místa: práce v botanické zahradě pro 2 účastníky, práce v pražírně a kavárně pro 1 účastnici, administrativní práce pro organizaci zajišťující sociální služby a stáž na pozici grafika v Kulturním centru. Účastníci si stáže pochvalují, mají výborné moderní ubytování a naši mentoři se o ně úžasně starají. Však se podívejte na fotky :)  Dne 25.9.2021 se vrátili všichni účastníci domů. Od října budeme společně pokračovat v dalších motivačních vzdělávacích aktivitách, kariérovém a psychologickém poradenství,  budeme pomáhat s hledáním rekvalifikačních kurzů a vhodné práce a s přípravou na pohovory.

 

 

 

Bližší informace:
PhDr. Jarmila Vrátná – odborný konzultant                                                                       Mgr. Nina Chwastková– odborný pracovník pro práci s CS
vratna@edlit-human.cz, 558 339 016, 604 147 175                                                            chwastkova@edlit-human.cz, 737 436 820

 

© 2021 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ