Není čas ztrácet čas

IMG-20200722-WA0001

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011113

Termín realizace projektu: 1. 4. 2020 – z důvodu koronavirové epidemie bylo zahájení projektu posunuto o rok.  V současné době nabíráme zájemce do projektu. Od května 2021 do července 2021 budou probíhat přípravné vzdělávací a motivační aktivity a od srpna 2021 je plánována pracovní stáž v Košicích.
Obecným cílem projektu je začlenit znevýhodněné mladé lidi ve věku 18-30 let do společnosti  a na trh práce.

Pro koho je projektu určen:

  • jste nezaměstnaní ve věku 18 – 30 let?
  • máte základní vzdělání
  • nebo střední vzdělání a jste 1 ro bez práce?

Právě vám je projekt určen.

Co vše v projektu zažijete?

  1. motivační programy
  2. individuálním psychologické a kariérové poradenství
  3. multikulturní seminář, jazykový kurz (slovenština)
  4.  pracovní stáž na Slovensku – 8 týdnů
  5.  možnost rekvalifikace po návratu ze Slovenska

A navíc je účast v projektu ZDARMA!
 >  v rámci stáže je zajištěné ubytování a doprava zdarma, sportovní a kulturní aktivity zdarma
>  stravné a kapesné ve výši max. 2 744 eur

Místa konání  Třinec/Košice (SK)

ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA!

Bližší informace:
PhDr. Jarmila Vrátná – odborný konzultant                                                                       Mgr. Nina Chwastková– odborný pracovník pro práci s CS
vratna@edlit-human.cz, 558 339 016, 604 147 175                                                            chwastkova@edlit-human.cz, 737 436 820

 

© 2021 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ