Není čas ztrácet čas

Projekt je určen pro nezaměstnané lidi ve věku 18 – 30 let, kteří mají základní vzdělání nebo střední vzdělání a jsou 1 rok bez práce.

Aktivity projektu:

motivační programy, dluhové a pracovně-právní poradenství

individuální psychologické a kariérové poradenství

multikulturní seminář, jazykový kurz (slovenština, polština)

 pracovní stáž na Slovensku (Košice) a v Polsku (Gdańsk) – 8 týdnů

 možnost rekvalifikace po návratu ze stáže

Účast v projektu je ZDARMA!

 >  v rámci stáže zdarma: ubytování, doprava, sportovní a kulturní aktivity
>  stravné a kapesné ve výši max. 2 740 eur

Místa konání: ČR – Třinec/Slovensko – Košice/Polsko – Gdaňsk

Bližší informace:
PhDr. Jarmila Vrátná – odborný konzultant                                                                       Mgr. Nina Chwastková– odborný pracovník pro práci s CS
vratna@edlit-human.cz, 558 339 016, 604 147 175                                                            chwastkova@edlit-human.cz, 737 436 820

Projekt je financován z prostředků ESF a OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011113 

2. běh projektu zahájen v únoru 2022

Harmonogram: Březen – květen 2022 –  proběhly přípravné vzdělávací a motivační aktivity, jazykové vzdělávání (polština), multikulturní trénink a další. Dne 27. 5. 2022 odjeli účastníci do Gdańsku v Polsku, kde absolvují dvouměsíční pracovní stáž.  Přejeme jim, ať se jim stáž i pobyt v zahraniční líbí :)

1. běh projektu (od května 2021)

Harmonogram: Červen/červenec 2021 –  proběhly přípravné vzdělávací a motivační aktivity, dne 31. 7. 2021 odjeli účastníci do Košic, kde od začátku srpna nastoupili na jednotlivé pracovní stáže. Zahraničnímu partnerovi se podařilo zajistit tato pracovní místa: práce v botanické zahradě pro 2 účastníky, práce v pražírně a kavárně pro 1 účastnici, administrativní práce pro organizaci zajišťující sociální služby a stáž na pozici grafika v Kulturním centru. Účastníci byli s pobytem na Slovensku moc spokojení, měli výborné moderní ubytování, moc se jim líbilo na jednotlivých stážích a naši mentoři se o ně úžasně starali. Dne 25.9.2021 se vrátili všichni účastníci domů. Jeden účastník nastoupil od října zpátky do školy, aby si dokončil středoškolské vzdělání.  Zbývající účastníci absolvovali společně motivační vzdělávací aktivity, kariérové a psychologické poradenství. Jedná účastníce ukončila účast v projektu v prosinci 2021 z důvodu nástupu do práce. Zbývající dva účastníci nastoupili na jaře 2022 na rekvalifikační kurzy: Pracovník v sociálních službách (KaPa Třinec) a Správa počítačových sítí (VŠB-TUO Ostrava). V současné době (květen 2022) absolvent kurz Pracovník v sociálních službách hledá práci v oboru a druhý účastníky je stále v kurzu a od června nastoupí na pracovní stáž do ostravské firmy Tieto. 

Však se podívejte na fotky nebo pro inspiraci na video 1. skupiny, která byla na stáži v Košicích na Slovensku. 

 

 

© 2022 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ