Erasmus+

barevné logo

Za hranice pro inspiraci (1. 1. 2022 – 31. 12. 2022)

Od ledna 2022 realizujeme projekt Za hranice pro inspiraci, jehož hlavní aktivitou je Stínování (Job Shadowing). Plánujeme návštěvu dvou organizací: Fundacja Nova v polském Gdańsku a Espamob v Barceloně ve Španělsku. Hlavními cíli projektu jsou rozšíření odborné kapacity realizačního týmu projektů mezinárodní mobility a získání příslibu spolupráce v oblasti mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže ve věku 18-30 let.

Fundacja NOVA, Gdańsk (28.2. – 4. 3. 2022) 

Koncem února 2022 navštívil náš 5ti členný tým organizaci Fundacja NOVA v Gdańsku. Seznámili jsme se se strukturou organizace, s jejím hlavním posláním a zároveň jsme měli možnost poznat její zaměstnance, kteří se podílejí na jednotlivých projektech, ať již v rámci mezinárodní spolupráce anebo dotovaných z grantů a dotací na úrovni města Gdańsk. Představili nám blíže své projekty, aktivity (zúčastnili jsme se některých workshopů pro klienty) a spolupráci v oblasti sociálního podnikání. Navštívili jsme také některé partnerské organizace, které pracují s nezvýhodněnými lidmi s nižším intelektem či duševním onemocněním a pomáhají jim uplatnit se na trhu práce, např. v malém pivovaru, hospůdce, atd.

Espamob, Barcelona (plán říjen 2022)

 

© 2022 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ