Erasmus+

barevné logo

Projekt „Za kolegy do zahraničí“ (1. 7. 2023 – 30. 11. 2024)

V rámci programu ERASMUS+ (vzdělávání dospělých) jsme úspěšně zahájili další projekt s názvem Za kolegy do zahraničí, který je zaměřen na Job Shadowing (Stínování) v zahraničních organizacích, které se zabývají podobnými tématy jako naše společnost (mezinárodní mobilita, kariérové a psychologické poradenství, mentorství, zachování principů rovných příležitostí s cílem zlepšit komfort života na vzdělávací a profesní dráze atp.)

Ve dnech 22. 10. – 26. 10. 2023 navštívili 3 naši pracovníci organizaci prvního partnera – neziskovou organizaci Cooperativa Tempo Libero v Brescii (Itálie). Strávili jsme zde velice užitečné a inspirativní dny s milými zahraničními kolegy, získali jsme nové informace a vědomosti o dalších programech mezinárodní spolupráce, nové poznatky v oblasti řízení a marketingu, různé aktivity při skupinové i individuální práci s klienty, postupy poradenské práce a mentorské vedení účastníků na zahraničních mobilitách.

 

 

Projekt „Schooling for life“ (1. 6. 2023 – 31. 5. 2025)

1. 10. 2023
Od června 2023 realizujeme nový projekt „Schooling for life“. Na konci srpna 2023 jsme se v Mariboru zúčastnili zahajovacího setkání tohoto úžasného projektu, který posiluje postavení mladých lidí a připravuje je na vstup do „reálného světa“ po střední škole prostřednictvím interaktivních modulů zaměřených na témata, která běžnému školákovi ve formálním vzdělávání chybí. 📚🖥️ Tato iniciativa si uvědomuje, že mládež po skončení školy není připravena na vstup do dospělého života a na trh práce. Je čas posílit naši mladou generaci a pomoci jí to změnit. 💪 Během setkání jsme diskutovali o milnících projektu a o tom, jaké výsledky přinese v nadcházejícím období.

Chcete se o projektu dozvědět více? Další informace najdete zde.

19. 6. 2024
🌟 Vizí tohoto projektu je poskytnout dospívajícím skutečné životní dovednosti a podpořit je v tom, aby se stali samostatnějšími, zodpovědnějšími a připravenými na vstup do dospělosti. 💼💪

 V dnešním světě nejsou dospívající připraveni na závazky a požadavky dospělého života. Náš rychlý životní styl znamená, že mnoho budoucích profesí ještě nebylo vymyšleno. Mnohé z profesí, které známe dnes, dokonce zcela zaniknou. Dospívající, kteří dokončují své vzdělání, často vstupují do světa dospělých nepřipraveni řídit svůj vlastní život. To může vést k řadě negativních důsledků, jako je neplánované rodičovství, finanční nestabilita, špatné řízení kariéry, nedostatečná péče o duševní zdraví, neadekvátní osobní vztahy a celková frustrace a neštěstí. 😔😟

🌱 Naším projektem chceme vychovávat nezávislé teenagery, kteří jsou připraveni na odpovědnost a nároky dospělého života. Vzdělávací zdroje a výukové materiály, které jim poskytneme, zvýší jejich povědomí o možnostech učení v reálném životě. Posílí také jejich schopnost samostatně si stanovit priority, odolávat vnějším vlivům a rozvíjet vlastní nezávislost. „Škola pro život“ umožní mladým lidem převzít odpovědnost za řízení vlastního života a udržet si potenciál osobního rozvoje. 🌟🌿

🎯 A proto bychom vám rádi představili první produkt tohoto projektu –  brožuru osvědčených postupů pro přípravu mladých lidí na dospělost. 

Brožura obsahuje osvědčené metodiky zaměřené na zvýšení flexibility, finanční nebo informační gramotnosti. Jejím velkým přínosem jsou jistě osvědčené postupy, jak o sebe pečovat v každodenním životě, ale upozorňuje také na duševní stránku člověka, a to cvičeními cílenými na různé situace. 

Na její tvorbě se podílely celkem 4 mezinárodní týmy z evropských zemí. 

Nyní si ji můžete prohlédnout na webové stránce projektu zde.

 

Projekt „Za hranice pro inspiraci“ (1. 1. 2022 – 31. 12. 2022)

V roce 2022 jsme realizovali projekt Za hranice pro inspiraci, jehož hlavní aktivitou bylo Stínování (Job Shadowing).  V rámci projektu se uskutečnily  návštěvy dvou organizací: Fundacja Nova v polském Gdańsku a Espamob v Barceloně ve Španělsku. Hlavními cíli projektu jsou rozšíření odborné kapacity realizačního týmu projektů mezinárodní mobility a získání příslibu spolupráce v oblasti mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže ve věku 18-30 let.

Projekt byl financován Evropskou unií.

Fundacja NOVA, Gdańsk (28.2. – 4. 3. 2022) 

Koncem února 2022 navštívil náš 5ti členný tým organizaci Fundacja NOVA v Gdańsku. Seznámili jsme se se strukturou organizace, s jejím hlavním posláním a zároveň jsme měli možnost poznat její zaměstnance, kteří se podílejí na jednotlivých projektech, ať již v rámci mezinárodní spolupráce anebo dotovaných z grantů a dotací na úrovni města Gdańsk. Představili nám blíže své projekty, aktivity (zúčastnili jsme se některých workshopů pro klienty) a spolupráci v oblasti sociálního podnikání. Navštívili jsme také některé partnerské organizace, které pracují s nezvýhodněnými lidmi s nižším intelektem či duševním onemocněním a pomáhají jim uplatnit se na trhu práce, např. v malém pivovaru, hospůdce, atd.

Espamob, Barcelona (1. 10. – 8. 10. 2022)

První týden v říjnu jsme navštívili společnost Espamob v Barceloně, která zajišťuje stáže pro studenty středních škol i dospělé mladé lidi z celé Evropy. Získali jsem nové znalosti a informaci ohledně realizace mobilit.  Během konference jsem si blíže představili své aktivity a projekty, předali jsme si zkušenosti především v oblasti vyhledávání práce, komunikace se zaměstnavateli a přímé práce s klienty. Během našeho pobytu jsme také navštívili různé partnerské firmy a podniky např.  dílnu s obchůdek vyrábějící tradiční španělské espadrilky, obchod nabízející zboží místních umělců, společnost, která vyrábí a prodává nábytek a doplňky do hotelů, jachet a domácností, obchod s lokálními bio potravinami.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ