BEZ OBAV společně – 2. běh

 Počátkem října 2020 zahájila 1. skupina 2. běhu projektu své aktivity v Třinci. Bohužel od 14. 10. 2020 byly veškeré vzdělávací aktivity ve skupinách pozastaveny. Během prosince 2020  a ledna 2021 probíhaly individuální konzultace zaměřené na  kariérové, psychologické nebo dluhové poradenství. 

2. skupina 2. běhu projektu se postupně naplňuje.  S některými klienty proběhly již v prosinci 2020 vstupní pohovory a individuální konzultace. S ostatními zájemci jsou naplánovány pohovory na konce ledna 2021, pokud to daná situace povolí.

© 2021 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ