Fórum zaměstnanosti

20191112_155419

V listopadu jsme se zúčastnili 1. ročníku konference Fórum zaměstnanosti – Trendy a výzvy na trhu práce 4.0, kde se do otevřené debaty zapojila jak politická reprezentace, státní správa a sociální partneři, tak zástupci firem, podnikatelských subjektů, vědecké instituce, neziskové organizace, reprezentanti krajů, měst a obcí, a řada dalších aktérů aktivních v oblasti zaměstnanosti.

 

 

 

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ