Nový start

logo-web

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001486

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 30. 9. 2017

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.

ÚČAST V PROJEKTU BYLA ZDARMA!

Cílem projektu bylo motivovat, aktivizovat a vzdělávat osoby pečující o děti do 15 let věku ke změně své tíživé životní situace, k obnově pracovních návyků a k přípravě na návrat do pracovního procesu a do společnosti. Cílem bylo zapojení 16 osob z této cílové skupiny, které absolvovaly vzdělávací a motivační aktivity, např. individuální poradenství s psychologem, motivační program, pracovně – právní seminář, PC dovednosti pro praxi a další. Konečným výstupem projektu byla práce na zkoušku, kdy účastníci projektu buli umísťováni na tréninková místa u zaměstnavatelů na 3 měsíce, 6 hodin denně. V rámci projektu byly zaměstnavatelům na tréninková místa poskytovány mzdové příspěvky.

 

 

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ