Pečovatelé a jejich absolvované aktivity

Logo web-001

Pečovatelé absolvovali v rámci projektu Podpora neformálních pečovatelů několik dalších akreditovaných kurzů a svépomocných skupin. Podstatou svépomocných skupin na konkrétní témata je skupinové sdílení zážitků, obtížných okamžikům, ve kterých si člověk úplně neví rady a chce slyšet názor a zkušenosti ostatních.

20191216_123330 20191216_123316 20191216_123337

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ