Pečující osoby se vzdělávají!

IMG_20180611_084059

11. 7. 2018 – Pečující osoby již za sebou mají individuální poradenství, vzdělávací programy Úvod do prevence syndromu vyhoření a Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách a také svépomocnou skupinu na téma Finanční poradenství. V létě jsme jim dopřáli trochu odpočinku a tak až ke konci srpna se zase setkají všechny dohromady na semináři Paliativní péče. V červenci mají možnost čerpat dle jejich zájmu hodiny mentoringu v domácnosti.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ