Vzdělávání

1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
akreditace MSMT-7056/2017-1/222

Po úspěšném absolvování kurzu mohou najít chůvy uplatnění: péče o děti v domácnostech, v dětských skupinách nebo dětských koutcích, v MŠ. Pracovat mohou jak v zaměstnaneckém poměru, tak si mohou samy v tomto oboru založit živnost jako OSVČ. Rozsah kurzu: 121 vyučovacích hodin teorie + 40 hodin praxe.                                                                                                                   

2. Asistent/ka, sekretář/ka
akreditace MSMT-10690/2018-1/173

Kurz je určen všem, kteří by rádi v této profesi pracovali nebo už pracují a chtějí získat odborné znalosti a kompetence v oblastech vedení administrativy, komunikace, zásad slušného chování a potřebné legislativy. Rozsah kurzu je 81 hodin teoretické výuky.                                                                                                                                                                                                                                 Uchazečům o zaměstnání může kurzy za stanovených podmínek proplatit úřad práce. Formuláře pro zvolenou rekvalifikaci si můžete stáhnouzde.                                   

Kurzy pro sociální služby 

V současné době obnovujeme akreditace u kurzů:

Úvod do problematiky šetrné sebeobrany

Úvod do problematiky domácího násilí
 

A zároveň připravujeme i kurzy nové:

Rozhovor jak nástroj individuálního plánování 
Předsudky v sociální práci 
Psychohygiena pro zaměstnance soc. služeb
Hodnocení pracovníků v sociál. službách 
Řešení konfliktů a vyjednávání při práci s klientem v sociál. službách 
Speciální psychopatologie pro zaměstnance sociálních služeb 
Etika v práci s klienty sociálních služeb 
 

Aktuální nabídku kurzů představíme na podzim 2020.

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

© 2021 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ