Zahájili jsme kurz Chůvy pro děti projektu Začni pečovat

IMG_20180319_092418

Dne 14. 3. 2018 byl pro účastnice projektu Začni pečovat zahájen kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Všech 6 účastnic zatím absolvovalo témata BOZP, Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, Dodržování etických principů při práci chůvy a Poskytování první pomoci dítěti. Kurz je naplánován do konce května, na začátku června čeká účastnice skládání závěrečných zkoušek.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ