20190123_121504

Příležitost pro Vás – 1. běh

1. BĚH PROJEKTU ZAHÁJEN  PODPISEM DOHOD 6. 12. 2018. Účastníci již absolvovali motivační program, individuální kariérové a psychologické poradenství, seminář dluhového poradenství. V únoru zahájili PC kurz - pro začátečníky a mírně pokročilé.   FOTOGRAFIE 1. BĚHU PROJEKTU NALEZNETE NÍŽE:

20190103_112120

Neformální pečovatelé – 1. běh

Průběh 1. běhu projektu Dne 9. 5. 2018 byly s 10 zájemkyněmi uzavřeny dohody o účasti v projektu. S dalšími dvěma účastnicemi byly podepsány dohody dodatečně. Celkem v prvním běhu projektu je zapojeno 12 účastnic. První aktivitou bylo dvouhodinové individuální poradenství s psychologem, na konci května účastnice absolvovaly akreditovaný vzdělávací program Úvod do prevence syndromu vyhoření. V červnu se zúčastnily kurzu Základy první pomoci a svépomocné skupiny na téma Finančního poradenství. V červenci mají možnost čerpat mentoring v domácnosti a v srpnu je bude čekat seminář Paliativní péče. Na podzim 2018  absolvovaly účastnice akreditované kurzy Psychiatrické minimum a Manipulace s imobilním klientem. Dále…

© 2019 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ