nové logo

BEZ OBAV společně

BEZ OBAV společně Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010467 Termín realizace projektu: 1. 4. 2019 – 31. 8. 2021. Cílem projektu je motivovat, vzdělávat a vrátit na trh práce osoby v evidenci Úřadu práce (déle než 5 měsíců) a zároveň s nízkou úrovní kvalifikace Cílová skupina projektu:  >  osoby s kumulací hendikepů na trhu práce Aktivity projektu: motivační programy individuálním psychologické a kariérové poradenství dluhový poradenství - skupinové i individuální pracovněprávní poradenství re/kvalifikačních kurzy: Profesní kvalifikací Strážný/strážná Kurzy obsluhy vysokozdvižného vozíku Svářečský kurz kurz Pracovníka v sociálních službách Zvolená rekvalifikace  6. Vyhledávání vhodných či volných pracovních…

nové logo

BEZ OBAV společně

Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010467 Termín realizace projektu: 1. 4. 2019 – 31. 8. 2021. Cílem projektu je motivovat, vzdělávat a vrátit na trh práce osoby v evidenci Úřadu práce (déle než 5 měsíců) a zároveň s nízkou úrovní kvalifikace Cílová skupina projektu:  >  osoby s kumulací hendikepů na trhu práce Aktivity projektu: motivační programy individuálním psychologické a kariérové poradenství dluhový poradenství - skupinové i individuální pracovněprávní poradenství re/kvalifikačních kurzy: Profesní kvalifikací Strážný/strážná Kurzy obsluhy vysokozdvižného vozíku Svářečský kurz kurz Pracovníka v sociálních službách Zvolená rekvalifikace  6. Vyhledávání vhodných či volných pracovních míst v regionu…

20190123_121504

Příležitost pro Vás – 1. běh

1. BĚH PROJEKTU ZAHÁJEN  PODPISEM DOHOD 6. 12. 2018. Účastníci již absolvovali motivační program, individuální kariérové a psychologické poradenství, seminář dluhového poradenství. V únoru zahájili PC kurz - pro začátečníky a mírně pokročilé. Ve dnech 18. a 19. 3. 2019 proběhly závěrečné zkoušky obou PC kurzů, které účastníci úspěšně zvládli. Dne 20. 3. 2019 nastoupili první účastníci na rekvalifikaci, konkrétně na kurz Strážného. Tento kurz byl ukončen 1. 4. 2019 závěrečnými zkouškami, které všichni účastníci úspěšně zvládli. Gratulujeme :)          

20190204_103447[2]

Neformální pečovatelé – 2. běh

2. běh projektu byl zahájen 4. 2. 2019 podpisem dohod a dalších potřebných dokumentů a formulářů. První vzdělávací aktivity byly zahájeny akreditovaným kurzem Psychiatrické minimum, který se konal ve dnech 21. a 22. 2. 2019, v těchto dnech se také konalo  individuální psychologické poradenství, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách v prostorách naší organizace. Na konci února absolvovaly účastnice první svépomocnou skupinu Informace o možnostech péče se zkušenou odbornicí na toto téma Mgr. Koppovou a začátkem března pokračovaly svépomocnou skupinou zaměřenou na Finanční poradenství. Dne 21. 3. 2019 se uskutečnil další akreditovaný kurz tentokrát se zaměřením na Manipulaci s imobilním pacientem…

© 2019 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ