20191112_155419

Fórum zaměstnanosti

V listopadu jsme se zúčastnili 1. ročníku konference Fórum zaměstnanosti - Trendy a výzvy na trhu práce 4.0, kde se do otevřené debaty zapojila jak politická reprezentace, státní správa a sociální partneři, tak zástupci firem, podnikatelských subjektů, vědecké instituce, neziskové organizace, reprezentanti krajů, měst a obcí, a řada dalších aktérů aktivních v oblasti zaměstnanosti.      

20190910_084149

Pečovatelé pokračují ve vzdělávání i v…

Skupina neformálních pečovatelů pokračovala v říjnu dalšími vzdělávacími aktivitami. Účastníci absolvovali svépomocnou skupinu na téma Informace o možnostech péče a akreditovaný vzdělávací kurz Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby.

© 2020 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ