logo

Příležitost pro Vás – závěr

Vše dobré jednou končí.... To platí také pro náš projekt Příležitost pro Vás, který byl ukončen k poslednímu lednu 2021. Projekt splnil stanovené cíle a naše očekávání i přesto, že během realizace projektu začala coronavirová pandemie, která způsobila na několik měsíců utlumení projektových aktivit. Přesto se nám podařilo úspěšně překročit oba sledované monitorovací indikátory a splnit cíle projektu. Vybraným účastníkům byla v rámci projektu poskytnuta příležitost k rozvoji sebedůvěry, sebevědomí, cílevědomosti a k ujasnění jejich osobních cílů a ambicí. Absolventi získali nové dovednosti, vědomosti a pracovní zkušenosti – to vše bylo doplněno potřebnou přímou podporou. Komplexní soubor úzce provázaných aktivit směřoval ke zvýšení uplatnění…

Modrý a Hnědý Pracovní Nabídka _ Volné Místo _ Oznámení Post na Facebook (1)

Hledáš práci, zkus to u nás.

Stále nabízíme volná místa do našich zajímavých projektů:  - jste nezaměstnaný ve věku 18-30 let, máte základní vzdělávání nebo střední vzdělání a jste 1 rok bez práce - pro Vás je určen projekt se zahraniční stáží v zahraničí. Více informací naleznete zde - projekt Není čas ztrácet čas. - jste nezaměstnaný déle než 5 měsíců a máte základní vzdělávání - mohl by Vás zajímat projekt BEZ OBAV společně

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ