BEZ OBAV společně

nové logo

BEZ OBAV společně

Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010467

Termín realizace projektu: 1. 4. 2019 – 31. 7. 2022.
Cílem projektu je motivovat, vzdělávat a vrátit na trh práce osoby v evidenci Úřadu práce (déle než 5 měsíců) a zároveň s nízkou úrovní kvalifikace

lová skupina projektu:
 >  osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Aktivity projektu:

  1. motivační programy
  2. individuálním psychologické a kariérové poradenství
  3. dluhový poradenství – skupinové i individuální
  4. pracovněprávní poradenství
  5. re/kvalifikačních kurzy:
  • Profesní kvalifikací Strážný/strážná
  • Kurzy obsluhy vysokozdvižného vozíku
  • Svářečský kurz
  • kurz Pracovníka v sociálních službách
  • Zvolená rekvalifikace 

6. Vyhledávání vhodných či volných pracovních míst v regionu a umístěním části úspěšných absolventů na trh práce

Účastníci projektu budou mít v rámci přímé podpory tyto výhody:
 >  mzdové příspěvky zaměstnavatelům po dobu až 7 měsíců
>  proplácení jízdného na vzdělávací a poradenské aktivity + 1. měsíc případného dojíždění do zaměstnání (autobus, vlak)
>  proplácení jiných nezbytných nákladů (lékařská potvrzení o zdravotní způsobilosti, pracovní obuv a oděv pro účastníky (v rámci praxe), výpis z RT

Místa konání  Třinec a Karviná 

                                                                                     ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA!

Bližší informace:
PhDr. Jarmila Vrátná – odborný poradce                                                                                             Bc. Martina Sikorová – klíčový pracovník pro CS
vratna@edlit-human.cz, 558 339 016, 604 147 175                                                                            sikorova@edlit.human.cz, 558 339 016, 734 582 235

leták final


 

Informace a fotografie k 1. běhu projektu naleznete zde


2. běh projektu byl zahájen v říjnu 2020, více informací zde 

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ