Pomáháme ženám s návratem na trh práce – Citi

logo 2

Další projekt, který připravujeme, je věnován ženám, které se ocitly v těžké životní situaci a nedaří se jim nalézt práci. Tento projekt je financován ze Zaměstnaneckého charitativního fondu Citi. Pomocí tohoto projektu nabídneme ženám vzdělávání, které je rozděleno do 4 oblastí: motivační program, finanční a počítačovou gramotnost a kariérové poradenství. Podrobnější informace o projektu sledujte na stránce projekty, kde bude brzy zveřejněna přihláška i harmonogram vzdělávání.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ