Projekty

20190123_121504

Příležitost pro Vás – 1. běh

1. BĚH PROJEKTU ZAHÁJEN  PODPISEM DOHOD 6. 12. 2018. Účastníci již absolvovali motivační program, individuální kariérové a psychologické poradenství, seminář dluhového poradenství. V únoru zahájili PC kurz - pro začátečníky a mírně pokročilé. Ve dnech 18. a 19. 3. 2019 proběhly závěrečné zkoušky obou PC kurzů, které účastníci úspěšně zvládli. Dne 20. 3. 2019 nastoupili první účastníci na rekvalifikaci, konkrétně na kurz Strážného.         

20190204_103447[2]

Neformální pečovatelé – 2. běh

2. běh projektu byl zahájen 4. 2. 2019 podpisem dohod a dalších potřebných dokumentů a formulářů. První vzdělávací aktivity byly zahájeny akreditovaným kurzem Psychiatrické minimum, který se konal ve dnech 21. a 22. 2. 2019, v těchto dnech se také konalo  individuální psychologické poradenství, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách v prostorách naší organizace. Na konci února absolvovaly účastnice první svépomocnou skupinu Informace o možnostech péče se zkušenou odbornicí na toto téma Mgr. Koppovou a začátkem března pokračovaly svépomocnou skupinou zaměřenou na Finanční poradenství. Dne 21. 3. 2019 se uskutečnil další akreditovaný kurz tentokrát se zaměřením na Manipulaci s imobilním pacientem…

20190103_112120

Neformální pečovatelé – 1. běh

Průběh 1. běhu projektu Dne 9. 5. 2018 byly s 10 zájemkyněmi uzavřeny dohody o účasti v projektu. S dalšími dvěma účastnicemi byly podepsány dohody dodatečně. Celkem v prvním běhu projektu je zapojeno 12 účastnic. První aktivitou bylo dvouhodinové individuální poradenství s psychologem, na konci května účastnice absolvovaly akreditovaný vzdělávací program Úvod do prevence syndromu vyhoření. V červnu se zúčastnily kurzu Základy první pomoci a svépomocné skupiny na téma Finančního poradenství. V červenci mají možnost čerpat mentoring v domácnosti a v srpnu je bude čekat seminář Paliativní péče. Na podzim 2018  absolvovaly účastnice akreditované kurzy Psychiatrické minimum a Manipulace s imobilním klientem. Dále…

logo

Příležitost pro Vás

Příležitost pro Vás Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009222 Termín realizace projektu: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020. Obecným cílem projektu je poskytnout pomoc osobám se zdravotním postižením na Třinecku s uplatněním na trhu práce. Cílové skupiny projektu:  >  osoby se zdravotním postižením  >  osoby zdravotně znevýhodněné Stručný obsah a cíle projektu: Do projektu bude zařazeno celkem 24 osob (2 běhy á 12 osob). Cílem je, aby min. 18 osob získalo více než bagatelní podporu (více než 40 hodin) a 15 osob získá novou kvalifikaci. Až 12 osob můžeme umístit na vhodná se mzdovými příspěvky zaměstnavatelům, až…

© 2019 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ