Projekty

logo

Příležitost pro Vás

Příležitost pro Vás Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009222 Termín realizace projektu: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020. Obecným cílem projektu je poskytnout pomoc osobám se zdravotním postižením na Třinecku s uplatněním na trhu práce. Cílové skupiny projektu:  >  osoby se zdravotním postižením  >  osoby zdravotně znevýhodněné Stručný obsah a cíle projektu: Do projektu bude zařazeno celkem 24 osob (2 běhy á 12 osob). Cílem je, aby min. 18 osob získalo více než bagatelní podporu (více než 40 hodin) a 15 osob získá novou kvalifikaci. Až 12 osob můžeme umístit na vhodná se mzdovými příspěvky zaměstnavatelům, až…

Logo web

Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a…

Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a Jablunkovsku Prioritní osa OPZ: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007710 Termín realizace projektu: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020 Cílem projektu je prostřednictvím individuální podpory, psychologického poradenství a vhodně zvolených akreditovaných vzdělávacích kurzů získání nových potřebných dovedností a vědomostí v péči o opečovávanou osobu a nových poznatků zaměřených na osobnostní rozvoj pečovatelů, dále osvětlení otázek z oblasti finančního a právního poradenství a možnosti sdílení svých problémů s osobami, které řeší obdobné situace, v rámci svépomocných skupin. Cílová skupina projektu:  >  neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace Stručný obsah…

Název

Sebeobrana pro seniory 3

V letošním roce jsme opět díky dotacím města Třinec realizovali oblíbený kurz Sebeobrana pro seniory. Kurz se skládal z praktické a teoretické části a výuka probíhala 1 až 2x týdně v dopoledních hodinách v prostorách společnosti EDLiT s.r.o. a tělocvičny COMO-3 gym v Třinci. Kurz byl pro všechny seniory, kteří bydlí na území města Třince ZDARMA. Podrobný harmonogram kurzu Datum Čas Téma Lektor Místo konání 13.11. 10:00 - 12:00 Zdravověda Mgr. Koppová EDLiT Human 15. 11. 10:00 - 12:00 Praktický nácvik Vaňka Martin STaRS Třince 22.11. 10:00 - 12:00 Praktický nácvik Vaňka Martin STaRS Třinec 24. 11. 10:00 - 12:00…

logo web

Začni pečovat

Začni pečovat Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007032 Termín realizace projektu: 1. 11. 2017 – 30. 9. 2019 Obecným cílem projektu je motivovat, aktivizovat, vzdělávat a vrátit na trh práce, a tím i do společnosti, cílovou skupinu – osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, z okresu Karviná. Cílové skupiny projektu:  >  fyzické osoby vedené na ÚP déle než 1 rok  >  fyzické osoby, jejichž doba evidence na ÚP dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců Stručný obsah a cíle projektu: Do projektu bude zařazeno celkem 30 osob z okresu Karviná (2 běhy á 15 osob).…

© 2019 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ