Sebeobrana pro seniory – grant města Třince

senior

V současné době připravujeme krátkodobý projekt Sebeobrana pro seniory. Projekt bude realizován v listopadu 2015 v Třinci. V rámci projektů budou občané 60+ města Třince moci absolvovat kurzy sebeobrany, které budou obsahovat zajímavé přednášky a samozřejmě praktický nácvik nejen v hale, ale i v reálných situacích. Podrobnější informace naleznete na stránce projekty. Aktuální informace o projektu budeme průběžně zveřejňovat.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ