konec

STO&P je u konce!

31.5.2016 - Projekt STO&P, během kterého jsme přednášeli pro 6. - 9. ročníky základních škol na Třinecku, k dnešnímu dni končí. V rámci projektu bylo seznámeno s pojmy trestní odpovědnosti 14 tříd. Děkujeme všem zapojeným školám a také odbornému lektorovi, který výborně výuku přizpůsobil dle věkových skupin žáků a snažil se o jejich zapojení do dané problematiky. Také bychom chtěli poděkovat obchodním společnostem Třinecké železárny a.s. a Autoset Centrum s.r.o., za jejichž finanční pomoci se projekt mohl uskutečnit.

avpo cr

EDLiT Human o.p.s. členem AVPO ČR

9.5.2016 - Dne 3.5.2016 se naše společnost stala členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru. Za účelem naplnění svého poslání vykonává Asociace zejména tyto činnosti: poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby členům Asociace a také ostatním veřejně prospěšným a/nebo neziskovým organizacím, vytváří a spravuje databázi členských veřejně prospěšných organizací, uděluje značku spolehlivosti – označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace – a spravuje databázi jejich držitelů, všemi dostupnými způsoby prosazuje zájmy veřejně prospěšných organizací, které jsou v souladu se stanovami Asociace.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ