O nás

Dětská skupina Mateří Doušky

reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002121

logo Mateří Doušky

Provoz dětské skupiny pro 8 dětí ve věku od 2 let je zajištěn v bytovém prostoru budovy Základní školy, Kaštanová 412, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tento typ zařízení pro děti předškolního věku je financován v rámci výzvy č. 035 Operačního programu Zaměstnanost.

Samotný provoz, využívající prvky alternativních škol (Montessori pedagogiky a Lesní školky) byl zahájen v pondělí 3. 10. 2016.

V péči o děti předškolního věku klademe důraz zejména na individuální a respektující přístup k dětem.

Dětská skupina je otevřena 5 dní v týdnu na minimálně 6 hodin denně, dle potřeb a požadavků rodičů.

 

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ