IMG-20210927-WA0001

Není čas ztrácet čas

Projekt je určen pro nezaměstnané lidi ve věku 18 - 30 let, kteří mají základní vzdělání nebo střední vzdělání a jsou 1 rok bez práce. Aktivity projektu: motivační programy, dluhové a pracovně-právní poradenství individuální psychologické a kariérové poradenství multikulturní seminář, jazykový kurz (slovenština, polština)  pracovní stáž na Slovensku (Košice) a v Polsku (Gdańsk) - 8 týdnů  možnost rekvalifikace po návratu ze stáže Účast v projektu je ZDARMA!  >  v rámci stáže zdarma: ubytování, doprava, sportovní a kulturní aktivity >  stravné a kapesné ve výši max. 2 740 eur Místa konání: ČR - Třinec/Slovensko - Košice/Polsko - Gdaňsk Bližší informace: PhDr. Jarmila Vrátná – odborný…

logo web

Začni pečovat

Začni pečovat Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007032 Termín realizace projektu: 1. 11. 2017 – 30. 9. 2019 Obecným cílem projektu je motivovat, aktivizovat, vzdělávat a vrátit na trh práce, a tím i do společnosti, cílovou skupinu – osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, z okresu Karviná. Cílové skupiny projektu:  >  fyzické osoby vedené na ÚP déle než 1 rok  >  fyzické osoby, jejichž doba evidence na ÚP dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců Stručný obsah a cíle projektu: Do projektu bude zařazeno celkem 30 osob z okresu Karviná (2 běhy á 15 osob).…

20191218_120506

BEZ OBAV společně

Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010467 Termín realizace projektu: 1. 4. 2019 – z důvodu koronvairové epidemie byla realizace projektu posunuta do 31. 1. 2022. Cílem projektu je motivovat, vzdělávat a vrátit na trh práce osoby v evidenci Úřadu práce (déle než 5 měsíců) a zároveň s nízkou úrovní kvalifikace Cílová skupina projektu:  >  osoby s kumulací hendikepů na trhu práce Aktivity projektu: motivační programy individuálním psychologické a kariérové poradenství dluhový poradenství - skupinové i individuální pracovněprávní poradenství re/kvalifikačních kurzy: Profesní kvalifikací Strážný/strážná Kurzy obsluhy vysokozdvižného vozíku Svářečský kurz kurz Pracovníka v sociálních službách Zvolená rekvalifikace …

20190123_121504

Příležitost pro Vás – 1. běh

1. BĚH PROJEKTU ZAHÁJEN  PODPISEM DOHOD 6. 12. 2018. Účastníci již absolvovali motivační program, individuální kariérové a psychologické poradenství, seminář dluhového poradenství. V únoru zahájili PC kurz - pro začátečníky a mírně pokročilé. Ve dnech 18. a 19. 3. 2019 proběhly závěrečné zkoušky obou PC kurzů, které účastníci úspěšně zvládli. Dne 20. 3. 2019 nastoupili první účastníci na rekvalifikaci, konkrétně na kurz Strážného. Tento kurz byl ukončen 1. 4. 2019 závěrečnými zkouškami, které všichni účastníci úspěšně zvládli. Gratulujeme :) V červnu absolvoval další klient rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače a v říjnu zahájily rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách 2…

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ