logo web

Začni pečovat

Začni pečovat Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007032 Termín realizace projektu: 1. 11. 2017 – 30. 9. 2019 Obecným cílem projektu je motivovat, aktivizovat, vzdělávat a vrátit na trh práce, a tím i do společnosti, cílovou skupinu – osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, z okresu Karviná. Cílové skupiny projektu:  >  fyzické osoby vedené na ÚP déle než 1 rok  >  fyzické osoby, jejichž doba evidence na ÚP dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců Stručný obsah a cíle projektu: Do projektu bude zařazeno celkem 30 osob z okresu Karviná (2 běhy á 15 osob).…

20190123_121504

Příležitost pro Vás – 1. běh

1. BĚH PROJEKTU ZAHÁJEN  PODPISEM DOHOD 6. 12. 2018. Účastníci již absolvovali motivační program, individuální kariérové a psychologické poradenství, seminář dluhového poradenství. V únoru zahájili PC kurz - pro začátečníky a mírně pokročilé. Ve dnech 18. a 19. 3. 2019 proběhly závěrečné zkoušky obou PC kurzů, které účastníci úspěšně zvládli. Dne 20. 3. 2019 nastoupili první účastníci na rekvalifikaci, konkrétně na kurz Strážného. Tento kurz byl ukončen 1. 4. 2019 závěrečnými zkouškami, které všichni účastníci úspěšně zvládli. Gratulujeme :) V červnu absolvoval další klient rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače a v říjnu zahájily rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách 2…

logo

Příležitost pro Vás

Příležitost pro Vás Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009222 Termín realizace projektu: 1. 10. 2018 – z důvodu koronavirové epidemie byl projekt prodloužen do 31. 1. 2021 Obecným cílem projektu je poskytnout pomoc osobám se zdravotním postižením na Třinecku s uplatněním na trhu práce. Cílové skupiny projektu:  >  osoby se zdravotním postižením  >  osoby zdravotně znevýhodněné Aktivity projektu: motivační programy individuálním psychologické a kariérové poradenství dluhový a pracovněprávní poradenství PC kurzy re/kvalifikačních kurzy: Kvalifikační kurz Asistent pedagoga Profesní kvalifikace Asistent/ka sekretář/ka Profesní kvalifikací Strážný Zvolená rekvalifikace (individuální, v oblasti služeb) vyhledávání vhodných či volných pracovních míst v regionu…

Logo web

Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a…

Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a Jablunkovsku Prioritní osa OPZ: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007710 Termín realizace projektu: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020 Cílem projektu je prostřednictvím individuální podpory, psychologického poradenství a vhodně zvolených akreditovaných vzdělávacích kurzů získání nových potřebných dovedností a vědomostí v péči o opečovávanou osobu a nových poznatků zaměřených na osobnostní rozvoj pečovatelů, dále osvětlení otázek z oblasti finančního a právního poradenství a možnosti sdílení svých problémů s osobami, které řeší obdobné situace, v rámci svépomocných skupin. Cílová skupina projektu:  >  neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace Aktivity projektu:…

© 2022 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ