DS a mikrojesle

Dětské skupiny Mateří Doušky

logo Mateří Doušky

Dětská skupina Mateří Doušky                                                                          Dětská skupina Mateří Doušky – Kanada

reg. č. projektu:   CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008506                                         reg. č. projektu:    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014111

místo realizace:   Kaštanová 412, 739 61 Třinec – Sosna                                     místo realizace:    Nad úvozem 195, 739 61 Třinec – Kanada

doba realizace:     1. 10. 2018 – 30. 9. 2020                                                            doba realizace:    1. 10. 2019 – 31. 3. 2022

Obě dětské skupiny vznikly díky finanční dotace z Operačního programu Zaměstnanost.

První skupinka na Kaštanové ulici zahájila provoz již 3. 10. 2016, druhá pak na Kanadě o rok později, dne 2. 10. 2017.

V péči o děti předškolního věku klademe důraz zejména na individuální a respektující přístup k dětem.

Při práci využíváme prvky Montessori pedagogiky, Lesní školky a další metody podporující přirozený vývoj a učení dítěte.

Zároveň podporujeme pohyb dětí, a to nejen každodenním pobytem venku, ale i pravidelnou návštěvou gymnastické haly.

Program rovněž obohacujeme o návštěvy divadla, muzeí, specializovaných pracovišť i nejrůznější akcí na konkrétní téma.

Dětská skupina na Kaštanové ulice má kapacitu 8 míst na dvě pečující osoby, skupinka na Kanadě pak 9 míst.

Obě skupinky jsou otevřeny 5 dní v týdnu na minimálně 6 hodin denně, dle potřeb a požadavků rodičů. 

Aktuální informace naleznete zde.

Mikrojesle EDLiT Human o.p.s.

reg. č. projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011008

místo realizace:    Nad úvozem 195, 739 61 Třinec – Kanada

doba realizace:     1. 9. 2019 – 30. 6. 2022 

V rámci budovy na ulici Nad úvozem se nám během léta, rovněž za podpory Operačního programu Zaměstnanost, podařilo vybudovat prostor pro ty nejmenší. Kapacita péče o děti tím byla rozšířena o další 4 místa, která jsou určena dětem ve věku od 6 měsíců do 4 let věku. 

O umístění dítěte do zařízení mohou žádat rodiny, v nichž oba rodiče splňují následující kritéria:

  •      – jsou zaměstnaní či vykonávají podnikatelskou činnost
  •      – v případě nezaměstnanosti si práci aktivně hledají (= jsou vedeni na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání)
  •      – jsou zapojeni v procesu vzdělávání

Kontakt:

Ing. Magdaléna Vrátná – 605 111 855, vratna.magdalena@edlit-human.cz

Mgr. Dagmar Misiarzová – 777 741 170

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ