uvodni foto web

Nová Dětská skupina v Třinci!!

Z Operačního programu Zaměstnanost byl podpořen náš nový projekt Dětská skupina v Třinci, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/15_035/0002121. Dětská skupina bude provozována na adrese Kaštanová 412, Třinec. Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo se informujte na uvedených číslech.  

20160530_090919

2-denní kurz „Úvod do problematiky šetrné…

Ve dnech 30. a 31. 5. 2016  byl poprvé realizován nově akreditovaný 2-denní vzdělávací program "Úvod do problematiky šetrné sebeobrany"  v rozsahu 16 vyučovacích hodin. Účastníky tohoto kurzu byli 2 sociální pracovníci a 13 pracovníků v sociálních službách ze zařízení Domov Sluníčko, p.o. z Ostravy Vítkovic. Tento 2 denní kurz byl uskutečněn v konferenčním sále ve Wellness středisku "U Fandy" ve Lhotce (poblíž Frýdlantu u Ostravice), kde byli účastníci i ubytováni a měli možnost zde spojit sebevzdělávání i s relaxací. V závěru všichni zúčastnění obdrželi osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.    

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ