Logo web

Začali jsme nový projekt pro neformální…

Projekt Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a Jablunkovsku byl zahájen k 1. 4. 2018 a bude realizován až do 31. 3. 2020. Projekt bude realizován ve 3 etapách, nábor první skupiny neformálních pečovatelů o děti z Třinecka probíhá již nyní. Účastníci absolvují individuální poradenství s psychologem, mentoring v domácím prostředí, budou mít možnost i on-line poradenství, dále budou organizovány svépomocné skupiny a vzdělávat se budou také v akreditovaných kurzech. Účast v projektu je zdarma, zároveň bude propláceno jízdné veřejnou dopravou na aktivity projektu a také mají možnost čerpat příspěvek na péči o osobu závislou (od 2. stupně závislosti) po dobu…

Logo web

Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a…

Podpora neformálních pečovatelů na Třinecku a Jablunkovsku Prioritní osa OPZ: 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007710 Termín realizace projektu: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020 Cílem projektu je prostřednictvím individuální podpory, psychologického poradenství a vhodně zvolených akreditovaných vzdělávacích kurzů získání nových potřebných dovedností a vědomostí v péči o opečovávanou osobu a nových poznatků zaměřených na osobnostní rozvoj pečovatelů, dále osvětlení otázek z oblasti finančního a právního poradenství a možnosti sdílení svých problémů s osobami, které řeší obdobné situace, v rámci svépomocných skupin. Cílová skupina projektu:  >  neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace Aktivity projektu:…

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ