20181003_114648

Neformální pečovatelé – vzdělávání v říjnu

V říjnu neformální pečovatelé dokončili 4 denní akreditovaný kurz Psychiatrické minima, absolvovali další hodinu individuálních konzultací s naší psycholožkou a  svépomocnou skupinu, tentokrát na téma Podpora psychohygieny. Další vzdělávání bude následovat v listopadu.

logo

Zahájili jsme další nový projekt –…

Dne 1. 10. 2018 jsme zahájili nový projekt Příležitost pro Vás, který je věnován osobám se zdravotním postižením. Zapojit se mohou jak osoby zdravotně postižené, tak osoby znevýhodněné (evidované na Úřadě práce jako UoZ). Cílem projektu je podpořit zaměstnávání a uplatnitelnost výše uvedených osob  především mimo chráněný trh práce.  Více se o projektu dozvíte zde. V případě zájmu o účast v projektu nás neváhejte kontaktovat.

logo

Příležitost pro Vás

Příležitost pro Vás Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009222 Termín realizace projektu: 1. 10. 2018 – z důvodu koronavirové epidemie byl projekt prodloužen do 31. 1. 2021 Obecným cílem projektu je poskytnout pomoc osobám se zdravotním postižením na Třinecku s uplatněním na trhu práce. Cílové skupiny projektu:  >  osoby se zdravotním postižením  >  osoby zdravotně znevýhodněné Aktivity projektu: motivační programy individuálním psychologické a kariérové poradenství dluhový a pracovněprávní poradenství PC kurzy re/kvalifikačních kurzy: Kvalifikační kurz Asistent pedagoga Profesní kvalifikace Asistent/ka sekretář/ka Profesní kvalifikací Strážný Zvolená rekvalifikace (individuální, v oblasti služeb) vyhledávání vhodných či volných pracovních míst v regionu…

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ