BEZ OBAV společně

20191218_120506

Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010467

Termín realizace projektu: 1. 4. 2019 – z důvodu koronvairové epidemie byla realizace projektu posunuta do 31. 1. 2022.
Cílem projektu je motivovat, vzdělávat a vrátit na trh práce osoby v evidenci Úřadu práce (déle než 5 měsíců) a zároveň s nízkou úrovní kvalifikace

lová skupina projektu:
 >  osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Aktivity projektu:

  1. motivační programy
  2. individuálním psychologické a kariérové poradenství
  3. dluhový poradenství – skupinové i individuální
  4. pracovněprávní poradenství
  5. re/kvalifikačních kurzy:
  • Profesní kvalifikací Strážný/strážná
  • Kurzy obsluhy vysokozdvižného vozíku
  • Svářečský kurz
  • kurz Pracovníka v sociálních službách
  • Zvolená rekvalifikace 

6. Vyhledávání vhodných či volných pracovních míst v regionu a umístěním části úspěšných absolventů na trh práce

Účastníci projektu budou mít v rámci přímé podpory tyto výhody:
 >  mzdové příspěvky zaměstnavatelům po dobu až 7 měsíců
>  proplácení jízdného na vzdělávací a poradenské aktivity + 1. měsíc případného dojíždění do zaměstnání (autobus, vlak)
>  proplácení jiných nezbytných nákladů (lékařská potvrzení o zdravotní způsobilosti, pracovní obuv a oděv pro účastníky (v rámci praxe), výpis z RT 

Výběr klientů: květen, červen 2019 – 1. běh, duben, říjen 2020 – 2. běh. Přihlásit se můžete zde.
Místa konání  okres Karviná, 2. běh – Třinec a Karviná

                                                                                     ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA!

Bližší informace:
PhDr. Jarmila Vrátná – odborný poradce                                                                                             Mgr. Nina Chwastková – klíčový pracovník pro CS
vratna@edlit-human.cz, 558 339 016, 604 147 175                                                                            chwastkova@edlit-human.cz, 558 339 016, 737 436 820

leták final


1. běh projektu právě probíhá v Karviné — pro více informací a fotky klikněte zde.


 

2. běh projektu – z důvodu koronavirové epidemie bylo zahájení 2. běhu projektu posunuto na říjen 2020, kdy proběhnou prezentace na KoP Úřadu práce: Třinec, Jablunkov, Český Těšín, Havířov a Karviná

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ