Mikrojesle

logo-opz-barevne

Mikrojesle

reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011008

Místo realizace: Nad Úvozem 195, 739 61 Třinec

Doba realizace:  1. 9. 2019 – 30. 6. 2022

Na základě tříleté, úspěšné, práce s dětmi v dětských skupinách, jsme se rozhodli dát prostor péči i o ty nejmenší. Od září 2019, v budově, kde již provozujeme jednu z našich skupinek, rozšíříme své kapacity o 4 místa v mikrojeslích.

Podmínky přijetí:

  • dítě ve věku od 6 měsíců do 4. narozenin,
  • oba rodiče s vazbou na trh práce (dokládáno potvrzením o pracovně-právním vztahu, potvrzením ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění, potvrzením z ÚP, že je rodič v evidenci uchazečů o zaměstnání, potvrzením o studiu či potvrzením o účasti na rekvalifikačním kurzu)
© 2023 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ