Možnost získat rekvalifikaci zdarma!

logo web

Jste vedeni v evidenci úřadu práce nepřetržitě déle než 1 rok nebo jste dosáhli v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců? Zapojte se do projektu Začni pečovat! Projekt je financován z ESF a je tedy pro účastníky ZDARMA! V rámci projektu absolvujete motivační program, kariérové, dluhové a pracovněprávní poradenství, poté má každý účastnit možnost rekvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nebo Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Více informací naleznete v projektech. Přihlásit se můžete zde.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ