Neformální pečovatelé – 1. běh

20190103_112120

Průběh 1. běhu projektu

Dne 9. 5. 2018 byly s 10 zájemkyněmi uzavřeny dohody o účasti v projektu. S dalšími dvěma účastnicemi byly podepsány dohody dodatečně. Celkem v prvním běhu projektu je zapojeno 12 účastnic. První aktivitou bylo dvouhodinové individuální poradenství s psychologem, na konci května účastnice absolvovaly akreditovaný vzdělávací program Úvod do prevence syndromu vyhoření. V červnu se zúčastnily kurzu Základy první pomoci a svépomocné skupiny na téma Finančního poradenství. V červenci mají možnost čerpat mentoring v domácnosti a v srpnu je bude čekat seminář Paliativní péče. Na podzim 2018  absolvovaly účastnice akreditované kurzy Psychiatrické minimum a Manipulace s imobilním klientem. Dále se zúčastnily několika svépomocných skupin na témata: krizová intervence, podpora psychohygieny a pracovně-právní poradenství.  V lednu 2019 absolvovaly poslední svépomocnou skupinu na téma terapeutická podpora a individuální konzultace s psycholožkou. Dne 7. 1. 2019 byl 1. běh projektu ukončen. Účastnicím děkujeme za vzornou docházku, úžasnou atmosféru ve skupině a krásnou zpět vazbu.

© 2023 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ