Neformální pečovatelé – 2. běh

20190204_103447[2]

2. běh projektu byl zahájen 4. 2. 2019 podpisem dohod a dalších potřebných dokumentů a formulářů. První vzdělávací aktivity byly zahájeny akreditovaným kurzem Psychiatrické minimum, který se konal ve dnech 21. a 22. 2. 2019, v těchto dnech se také konalo  individuální psychologické poradenství, které se uskutečnilo v odpoledních hodinách v prostorách naší organizace. Na konci února absolvovaly účastnice první svépomocnou skupinu Informace o možnostech péče se zkušenou odbornicí na toto téma Mgr. Koppovou a začátkem března pokračovaly svépomocnou skupinou zaměřenou na Finanční poradenství. Dne 21. 3. 2019 se uskutečnil další akreditovaný kurz tentokrát se zaměřením na Manipulaci s imobilním pacientem další aktivity budou pokračovat v dubnu 2019. Pokračujeme 1. 4. 2019 akreditovaným kurzem Úvod do prevence syndromu vyhoření. 10. 4. 2019 následuje další svépomocná skupin, tentokrát na téma Krizová intervence s lektorkou Mgr. Koppovou. Z řady akreditovaných kurzu proběhl 7. a 14. 5. 2019 kurz Základy první pomoci. Následně účastnice absolvovaly další svépomocnou skupinu Podpora psychohygieny, na kterou navazovalo individuální poradenství s psycholožkou, paní PhDr. Skřičkovou.  Ještě před zahájením letních prázdnin stihly účastnice absolvovat 2. část akr. kurzu psychiatrické minimum a předposlední svépomocnou skupinu na téma Pracovně právní poradenství.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ