Příležitost pro Vás – 2. běh

20190926_101505

2. BĚH PROJEKTU ZAHÁJEN  PODPISEM DOHOD 26. 9. 2019.

Do 2. běhu projektu nastoupilo 14 účastníků. V období od října do prosince 2019 absolvovali účastníci motivační program, PC kurzy (jak pro začátečníky, tak pro pokročilé) a pracovněprávní a dluhový seminář. Průběžně probíhalo a probíhá individuální psychologické i kariérové poradenství. Od ledna 2020 začali účastníci postupně nastupovat do jednotlivých rekvalifikačních kurzů: kurz Studium pro asistenty pedagoga (v únoru 2020 ukončily 2 účastnice), kurz Strážný (únor 2020 ukončili 3 účastníci). Jedna klientka ukončila v březnu kurz Mzdové účetnictví se základy personalistky. V březnu nastoupili některé účastnice na kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, který se koná ve Frýdku-Místku a 1 účastník na kurz Pracovník v sociálních službách v Třinci. Z důvodu vládních opatření v rámci koronavirové epidemii byly kurzy přerušeny. V průběhu léta všichni účastníci úspěšně ukončili započaté rekvalifikační kurzy.

Od dubna 2020 měli někteří účastníci nastoupit na dotovaná pracovní místa na dobu až 6 měsíců. S ohledem na koronavirovou epidemii se nástup do práce posunul. V současné době (září 2020) pracuje na dotovaných pracovních místech několik účastníků:

  • Asistent/-ka Back Ofiice – plný úvazek (již ukončeno)
  • Administrativní pracovník – částečný úvazek
  • Školní asistent – částečný úvazek
  • Strážný – plný úvazek
  • Chůva v mateřské školce – částečný úvazek

V průběhu října a listopadu nastoupili na dohodnutá dotovaná místa další účastníci:

  • Pracovník v sociálních službách – částečný úvazek
  • Chůva v mateřské školce – částečný úvazek

 

Závěrečné shrnutí:

Projekt splnil stanovené cíle a naše očekávání i přesto, že během realizace projektu začala coronavirová pandemie, která způsobila na několik měsíců utlumení projektových aktivit. Přesto se nám podařilo úspěšně překročit oba sledované monitorovací indikátory a splnit cíle projektu.

Vybraným účastníkům byla v rámci projektu poskytnuta příležitost k rozvoji sebedůvěry, sebevědomí, cílevědomosti a k ujasnění jejich osobních cílů a ambicí. Absolventi získali nové dovednosti, vědomosti a pracovní zkušenosti – to vše bylo doplněno potřebnou přímou podporou.

Komplexní soubor úzce provázaných aktivit směřoval ke zvýšení uplatnění na trhu práce našich klientů a potažmo také i ve společnosti. Účastníkům byly doplněny neaktuální vědomosti a dovednosti, většina získala novou kvalifikaci, bylo posíleno jejich sebevědomí pro návrat do zaměstnání a řada z nich byla zapojena znovu do pracovního procesu – ať již s dotovaným mzdovým příspěvkem či bez něj.

Máme velkou radost z toho, že se nám podařilo pomoci skupině osob se zdravotním postižením či omezením, evidovaným na ÚP v Třinci, ujasnit si svou další kariérní cestu, vrátit se na trh práce a zahájit nový start ve svém životě.

 

 

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ