Příležitost pro Vás – motivační program pokračuje…

20190104_092050

Po Novém roce, hned 2. 1. 2019, navázali účastníci 1. běhu projektu Příležitost pro Vás na motivační program, kde s psycholožkou probírali především svou osobní stránku, sebepoznání.  Poté následovalo individuální kariérové poradenství, kde převážně řešili možnosti následné rekvalifikace a pracovního uplatnění s ohledem na jejich zdravotní stav

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ