Projekt STO&P

obrázek

V září byl Dobročinným fondem Třineckých železáren podpořen projekt STO&P – Semináře trestní odpovědnosti a prevence. Projekt byl určen žákům 6.- 9. ročníků základních škol na Třinecku a byl realizován v měsících listopad 2015 – květen 2016.  Žáci se dozvěděli o vybraných trestných činech, jako je krádež, loupež, ublížení na zdraví, drogové delikty, vandalismus a sprejerství, které lektor představil na konkrétních příkladech. Žáci vyšších ročníků byli také seznámeni s prací zaměstnanců obvodní a sociální péče o dítě, co je středisko výchovné péče, diagnostický ústav, vazba atd. Výuka probíhala formou interaktivních přednášek s cílem zapojit žáky do diskuse formou různých otázek a praktických příkladů či otázek. Přednáška byla realizována v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Projekt finančně podpořil i Autoset Centrum s.r.o.

 

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ