Ukončili jsme projekt

logo 2

V prosinci jsme úspěšně ukončili projekt Pro lepší budoucnost financovaný ze Zaměstnaneckého charitativního fondu Citi. Hlavním cílem projektu bylo poskytnou ženám, které se ocitly v těžké životní situaci, ucelený blok vzdělávacích programů, který by alespoň částečně přispěly ke zlepšení jejich životní situace a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Ženy absolvovaly čtyři vzdělávací moduly: modul finanční gramotnosti, modul počítačové gramotnosti, motivační program a kariérové poradenství.

Velké díky patří Úřadu práce v Třinci, který nám velmi pomohl při výběru účastnic projektu.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ