Zahajujeme projekt Nový start

web

Nově podpořený projekt z ESF OP Zaměstnanost Nový start byl zahájen 1. 9. 2016. Projekt se věnuje nezaměstnaným osobám pečujícím o děti do 15 let věku. V rámci projektu budou účastníci absolvovat motivační programy, individuální poradenství s psychologem, seminář z pracovně-právní problematiky, seminář na podporu rodinných a rodičovských kompetencí, PC dovednosti pro praxi a další. Hlavní částí projektu je práce na zkoušku, kdy účastnici projektu budou umísťovány na tréninková místa s proplácením mzdových příspěvků. Práce na zkoušku bude uzavírána na dobu 3 měsíců, 6 hodin denně. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ