nové logo

BEZ OBAV společně

BEZ OBAV společně Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010467 Termín realizace projektu: 1. 4. 2019 – 31. 7. 2022. Cílem projektu je motivovat, vzdělávat a vrátit na trh práce osoby v evidenci Úřadu práce (déle než 5 měsíců) a zároveň s nízkou úrovní kvalifikace Cílová skupina projektu:  >  osoby s kumulací hendikepů na trhu práce Aktivity projektu: motivační programy individuálním psychologické a kariérové poradenství dluhový poradenství - skupinové i individuální pracovněprávní poradenství re/kvalifikačních kurzy: Profesní kvalifikací Strážný/strážná Kurzy obsluhy vysokozdvižného vozíku Svářečský kurz kurz Pracovníka v sociálních službách Zvolená rekvalifikace  6. Vyhledávání vhodných či volných pracovních…

AKREDITOVANÝ KURZ (1)

kurz Úvod do prevence syndromu vyhoření…

Jarní termín akreditovaného kurzu Úvod do prevence syndromu vyhoření 14. a 15. května 2019 v Třinci  (konkrétní místo a čas bude upřesněno) Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky na úřadech, pracovníky v sociálních službách a neformální pečovatele. Celkový rozsah je 16 vyučovacích hodin. Podrobnější informace nejen o tomto kurzu naleznete zde. Hlásit se můžete již nyní na našich webových stránkách nebo na e-mailu: chwastkova@edlit-human.cz  

20191218_120506

BEZ OBAV společně

Prioritní osa OPZ: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010467 Termín realizace projektu: 1. 4. 2019 – z důvodu koronvairové epidemie byla realizace projektu posunuta do 31. 1. 2022. Cílem projektu je motivovat, vzdělávat a vrátit na trh práce osoby v evidenci Úřadu práce (déle než 5 měsíců) a zároveň s nízkou úrovní kvalifikace Cílová skupina projektu:  >  osoby s kumulací hendikepů na trhu práce Aktivity projektu: motivační programy individuálním psychologické a kariérové poradenství dluhový poradenství - skupinové i individuální pracovněprávní poradenství re/kvalifikačních kurzy: Profesní kvalifikací Strážný/strážná Kurzy obsluhy vysokozdvižného vozíku Svářečský kurz kurz Pracovníka v sociálních službách Zvolená rekvalifikace …

cartoon-1082114_1920

Začni pečovat – 2. běh

26. a 27. 3. 2019 se v rámci projektu Začni pečovat - 2. běh konaly v učebně společnosti EDLiT s.r.o. závěrečné zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Blahopřejem všem úspěšným absolvenkám a přejeme hodně štěstí v rámci dotovaného pracovního místa!!!

© 2024 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ