logo 2

Pro lepší budoucnost

Projekt je určen všem ženám nad 18 let, které se ocitly v těžké životní situaci (využívají služeb azylových domů, domů na půli cesty, sociální asistence, jsou matky samoživitelky, nezaměstnané ženy) a chtějí se vzdělávat a pomoci s hledáním práce. V rámci projektu nabízíme vzdělávání skupince 10 žen, které bude rozděleno do následujících částí: motivační program (zvýšení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností - 12 hodin), počítačový kurz (word, excel - 20 hodin), semináře finanční gramotnosti (výhody a nevýhody různých bankovních produktů, prevence nebo pomoc v dluhové pasti (12 hodin)), kariérové poradenství (posilnění silných stránek, příprava a nácvik pracovního pohovoru - 16 hodin).…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sebeobrana pro seniory

Projekt Sebeobrana pro seniory se uskutečnil během listopadu 2015.  Do kurzu se přihlásilo 11 zájemců, kteří úspěšně absolvovali celý kurz. Projekt byl financován pomocí grantu města Třince a vzdělávací společnosti EDLiT, proto byla účast v projektu ZDARMA.  V rámci kurz účastníci absolvovali 12 hodin výuky zaměřené na: právní téma týkající se bezpečnosti osob a ochrany majetku,  práva pacientů zdravotnických a sociálních zařízení , první pomoc a zdravovědu  a praktický nácvik v tělocvičně i v pronajatém bytě. Chtěli bychom poděkovat za vynikající spolupráci lektorům, organizaci Como3-gym za realizace praktické části a společnosti CPI Byty za pronájem bytu na poslední den praktického nácviku.  …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sebeobrana pro ženy

Úspěšně jsme ukončili první kurz Sebeobrana pro ženy, který absolvovalo 14 žen z Třinecka. V rámci projektu se dotkli tématu krajní nouze a nutné sebeobrany, domácího násilí a komunikace s agresivním jedincem a první pomoci. Praktický nácvik byl rozdělen do 4 dnů, kde se účastnice seznámili se základními technikami, postoji a jednáním v případě sebeobrany.  

senior

Sebeobrana pro seniory – grant města…

V současné době připravujeme krátkodobý projekt Sebeobrana pro seniory. Projekt bude realizován v listopadu 2015 v Třinci. V rámci projektů budou občané 60+ města Třince moci absolvovat kurzy sebeobrany, které budou obsahovat zajímavé přednášky a samozřejmě praktický nácvik nejen v hale, ale i v reálných situacích. Podrobnější informace naleznete na stránce projekty. Aktuální informace o projektu budeme průběžně zveřejňovat.

© 2023 EDLiT Human o. p. s., web created by NARADE.CZ